دانلود رایگان کتاب قصه یک بچه ی عاقل مثل من!


هانس ویلهلمدانلود


این داستانی است در مورد بچّه ای که همه فکر

میکردند خیلی فوق العاده و عاقل است. آن بچه

من بودم.

من میدانستم چطور نقاشی

های بزرگ بکشم.

من حتی دندانهایم را به موقع مسواک

میزدم، البته اکثر اوقات.

و من یک تعدادی دوست داشتم تا با آنها بازی کنم.

والدینم مرا خیلی وقتها تنها رها میکردند. چون

فکر میکردند من بچه عاقلی هستم. اما این فقط

بیرون قضیه بود. آنها واقعا من را نمیشناختند.

هیچ کس نمیدانست که من واقعا از درون چطوری

هستم، البته به استثناء مادربزرگم. او میخواست

احساسات مرا بداند. او میپرسید، » موضوع چیه؟ «

و من همه چیز را به او میگفتم، مثلا وقتی شب

چراغ خاموش بود چطور ترسیده بودم یا وقتی یک

اشتباهی میکردم چه احساس ناخوشایندی داشتم.

من صحبت کردن با مادربزرگ را دوست داشتم.

او یک شنونده خوب بود. و من میتوانستم هر

سوالی از او بپرسم. مادربزرگ تنها کسی بود که می

گذاشتم مرا در آغوش بگیرد.

یک روز او برای استراحت به مسافرتی

طولانی رفت. اما قبل از اینکه برود، به

من یک هدیه ویژه داد.

آن هدیه، یک خرس عروسکی بود.

پدرم گفت، »اوه، نه! او بزرگتر از آن است که چنین هدیه ای بگیرد! او حالا دیگه یک

پسر بزرگه! «

مادرم هم درحالیکه سرش را تکان میداد گفت، » من هم موافقم، او نمیتونه با یک خرس

عروسکی بازی کنه. او دیگه یاد گرفته از کامپیوتر استفاده بکنه. این برایش مناسب نیست «

با خودم فکر کردم که آن چه هدیه ی عجیبی برای یک بچه ی عاقل بود.

مادربزرگ گفت، »حرفهای بی معنی نزنید! هیچ کس برای یک چنین هدیه ای زیادی

بزرگ نیست! وقتی من نیستم این خرس هم صحبتش میشود. «

بعد من به آن خرس نگاهی کردم و با خودم تصمیم گرفتم که دوستش داشته باشم، البته

به استثناء آن روبان مزخرف دور جعبه هدیه.

آن عروسک پوست نرمی برای نوازش کردن داشت. و

این باعث میشد خوشم بیاد که توی دستم بگیرمش.

وقتی مطمئن بودم که هیچ کسی

نمیبیند که او با من است، پیش

خودم نگهش میداشتم.

اما وقتی مادر اتاقم را تمیز میکرد، عروسک

را از دست من دور میکرد و آن را در طبقه

بالایی کمدم قرار میداد.

او اصرار داشت، »مامان بزرگ چه فکری

کرده! تو دیگه بزرگتر از آن شدی که با این

بازی کنی. «

اما به محض اینکه مادر از اتاقم میرفت، من

خرسم را دوباره از بالای کمد پایین میآوردم.

آدم بزرگها فکر میکنند این جالب است که بچه

باشی. اما بچه بودن همه اوقات هم خوب نیست. و

این چیزی بود که من پیش از اینکه به خواب برویم

در موردش با خرسم صحبت میکردم. او تنها کسی

بود که میدانست من چه احساساتی دارم.

خرسم وقتی بهش چیزی را میگفتم خوب درک میکرد...

که مثلاً من دوست ندارم، تنهایی در یک اتاقِ تاریک باشم.

او میدانست که من از این میترسم که شاید

هیچ وقت یک دوست خیلی صمیمی پیدا نکنم.

من میتوانستم به او بگویم، من از اینکه بچههای دیگر مرا دوست

نداشته باشند میترسم، یا از اینکه پشت سرم به من بخندند.

من میترسیدم که در وقت بازی من را آخر از همه انتخاب کنند...

یا اینکه پدر و مادرم جلوی بقیه

دوستانم من را توبیخ کنند.

خرسم میدانست که

وقتی والدینم با هم

دعوا میکردند چه

احساس بدی داشتم...

یا وقتهایی که اصلا با

همدیگر حرف نمیزدند.

و خرسم میدانست که من میترسم مبادا مادرم خانه را

ترک کند و دیگر برنگردد! میدانم که این فکر احمقانهای

است، اما بعضی وقتها نمیتوانم جلوی ترسهایم را بگیرم.

رازهای دیگری هم بود، که من میتوانستم با

خرس عروسکی ام در میان بگذارم. این کار

باعث میشد ما احساس خیلی بهتری داشته باشیم.

و در آخر به خوبی به خواب فرو میرفتیم.

در هنگام صبح چیزها آنقدر بد

به نظر نمیرسیدند. من خودم

را آماده میکردم که دوباره

همان بچه عاقل باشم، همان

بچه ای که همه فکر میکردند

فوق العاده است.

من تا اندازه ای که میتوانستم بچه عاقلی بودم.

به جز، البته...

وقتی که مادربزرگ دوباره به خانه بازگشت. پسر! چقدر

خوشحال بودم! هم ظاهرم شاد بود، و هم درونم پر از خوشی!برچست ها : ,,,