دانلود موسیقی تولد با صدای چرای رنگین کمان
دانلودتولد تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک


تولدت مبارک مبارک مبارک

تولدت مبارک


رو سقف این اتاقه

یه عالمه ستاره

میخوایم تولدت رو

جشن بگیریم دوباره


فشفشه های روشن 

بادکنکای رنگی 

همگی با هم بخونیم

آخه تو چگده گشنگی

آخه تو چگده گشنگی


چگده گشنگی ا

از همه رنگی ا

لپتو بچشم ا

بچه گشنگم ا


هوشدورودو هوشدورودو

هوشدورودو هوشدورودو


حالا حرف منو گوش کن 

فوت کن فوت کن فوت کن 

شمعا رو خاموش کن

فوت کن فوت کن فوت کن 

شمعا رو خاموش کن


تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک


تولدت مبارک مبارک مبارک

تولدت مبارک


رو سقف این اتاقه

یه عالمه ستاره

میخوایم تولدت رو

جشن بگیریم دوباره


فشفشه های روشن 

بادکنکای رنگی 

همگی با هم بخونیم

آخه تو چگده گشنگی

آخه تو چگده گشنگی


چگده گشنگی ا

از همه رنگی ا

لپتو بچشم ا

بچه گشنگم ا


هوشدورودو هوشدورودو

هوشدورودو هوشدورودو


حالا حرف منو گوش کن 

فوت کن فوت کن فوت کن 

یک دو سه

به به چه کیک خوشمزه ای

لپتو بچشم الهی!برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,